Polityka prywatności

Data wydania: 2016.11.01
 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.reco.net.pl, zwanego dalej Sklepem, w tym zakres i rodzaj gromadzonych danych osobowych oraz zasady dotyczące plików cookies.
 
1.2. Sklep działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:
 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), 
- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2004 nr 171 poz. 1800) 
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
1.3. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu, jest Maciej Żuk, zwany dalej Administratorem, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
RECO Maciej Żuk
93-172 Łódź, ul. Łukasińskiego 4 m. 244
NIP 731-165-65-51
REGON 100760245
 
1.4. Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
Maciej Żuk
93-172 Łódź, ul. Łukasińskiego 4 m. 244
maciej@reco.net.pl
 
1.5. Administrator, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
1.6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.11.2016 roku.

2. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów;
b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) dostawy Towarów i obsługi reklamacji;
d) obsługi procesu rejestracji konta Klienta, przy wykorzystaniu dostępnego na
stronie Sklepu panelu rejestracji;
e) logowania do konta, będącego podstroną Sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych
przez siebie zamówień;
f) wysyłania newslettera
 
2.2. Administrator przetwarza następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko;
b) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
c) adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
e) adres e-mail;
f) numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny);
g) nazwa firmy (jeżeli dotyczy);
h) numer NIP (jeżeli dotyczy)
 
2.3. Klient Sklepu podaje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie.
 
2.4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
2.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 
2.6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta:
- agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta, korzystającego z płatności elektronicznych, w zakresie niezbędnym do dokonania płatności za zakupiony Towar
- wybranemu przez Klienta przewoźnikowi, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy Towaru.
 
2.7. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 
2.8. Dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu ma Administrator oraz osoby przeszkolone przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
 
2.9. Administrator ani osoby wskazane w ust. 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 
2.10. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 
2.11. Klient ma prawo dostępu i kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do: 
• uaktualnienia, 
• uzupełnienia i sprostowania, 
• czasowego lub trwałego wstrzymania przetwarzania 
• usunięcia danych osobowych. 
 
2.12. Żądania określone w ust. 2.10. można zgłaszać Administratorowi na adres wskazany w niniejszej polityce prywatności. Administrator ustosunkuje się do żądań Klienta Sklepu bez zbędnej zwłoki.
 
2.13. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

3. POLITYKA COOKIES

3.1. Sklep korzysta z technologii plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 
3.2. Pliki wskazane w ust. 3.2. pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 
3.3. Sklep wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są
zalogowani;
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania
do sklepu;
d) utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;
g) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 
3.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 
3.5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji Klientów, ani pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach.
 
3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 
3.7. W celu zmiany ustawień polityki cookies, Klient może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 
3.8. Administrator może gromadzić dane zbierane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje te mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, adres strony, z której Klient wszedł na stronę Sklepu, itp. Dane te mogą być archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej, poprawy pozycjonowania i oceny funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu. 
 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeksu cywilnego oraz aktualny Regulamin sklepu internetowego reco.net.pl. 
 
4.2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 
4.3. Na stronie internetowej Sklepu mogą się okresowo pojawiać linki do innych stron internetowych, działających niezależnie i mogących nie być nadzorowane przez Sklep. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 
KONIEC
 
 

 

Darmowa dostawa

Dla zamówień  o wartości powyżej 100 zł opłacanych metodami elektronicznymi (przelew tradycyjny, PayU) wprowadziliśmy możliwość wyboru darmowej dostawy kurierskiej.

 

Życzymy udanych zakupów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl